Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57554
Title: Chuông đồng chùa Việt Nam (Tiếp theo)
Authors: Chu, Quang Trứ
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chuông đồng
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết đi sâu nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của chuông đồng chùa Việt Nam thời Tây Sơn (1788-1802)...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 4 tr. ; TNS10109
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57554
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10109.pdf
  • Description : 
  • Size : 4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.