Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57559
Title: "Còn là tinh anh" : Cống hiến của Giáo sư Trần Quốc Vượng cho Khoa học Xã hội và Nhân văn
Keywords: Cống hiến;Giáo sư
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 474 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57559
Appears in Collections:900 - Lịch sử và địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00080000328.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.