Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57562
Title: Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX
Authors: Vũ, Dương Ninh
Keywords: Phong trào cải cách;Đông Á
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 425 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57562
Appears in Collections:900 - Lịch sử và địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00080000323.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.