Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57567
Title: Chữ "hiếu" với "nỗi khổ treo ngược" trong đạo Phật
Authors: Thích, Như Tịnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết luận bàn về chữ "Hiếu" với "nỗi khổ treo ngược" trong đạo Phật
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2009; 3 tr. ; TNS10358
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57567
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10358.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.