Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57572
Title: Luật La Mã : tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Luật các trường đại học
Authors: Nguyễn, Ngọc Đào
Keywords: Luật La Mã;Pháp luật;Sách tham khảo
Issue Date: 1994
Publisher: H. : Đại học Tổng Hợp
Abstract: Vài nét về nhà nước La Mã cổ đại và hoàn cảnh xuất hiện luật La mã - Các nguồn luật La Mã - Các hình thức kiện dân sự - Chủ thế - Luật hôn nhân và gia đình - Luật tài sản - Luật về nghĩa vụ - Luật thừa kế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57572
Language: vi
Format Extent: 175 p.
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_G0_05800.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.