Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57576
Title: Những loài hoa được tôn sùng trong đạo phật
Authors: Ánh Hồng
Keywords: Loài hoa;Đạo phật
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Những loài hoa được tôn sùng trong đạo phật : Hoa sen,bồ đề, cây tư duy, sala
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 2 tr. ; TNS10931
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57576
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10931.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.