Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57580
Title: Những biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam qua chỉ số VN-INDEX
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Keywords: Thị trường chứng khoán;VN-INDEX
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 3
Abstract: Thị trường chứng khoán còn gọi là thị trường vốn, là một bộ phận của thị trường tài chính. Trên thị trường chứng khoán, các quan hệ vay mượn vốn trong thời gian dài hơn 1 năm được diễn ra. Phương thức thực hiện các quan hệ vay mượn này là: người có nhu cầu vay bán các chứng khoán có thời hạn dài 2,5,10 năm hoặc dài hơn. Người cho vay sẽ mua các chứng khoán đó.
Description: tr. 1-5
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57580
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3905-1-7199-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.