Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57581
Title: Định hướng tiếp cận nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
Authors: Trần, Đức Hiệp
Keywords: Kinh tế tri thức;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 3
Abstract: Trong nhiều thập kỉ qua, loài người luôn bị ám ảnh bởi nguy cơ nghèo đói. Tìm kiếm nguồn của cải và phương thức làm tăng nguồn của cải dần trở thành mục tiêu trọng yếu của các quốc gia. Trong những năm gần đây, khi quá trình phát triển được nhìn nhận lại theo tư duy của con người là mục tiêu đích thực của sự phát triển thì người ta vẫn phải thừa nhận: Phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống...
Description: tr. 8-15
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57581
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3906-1-7201-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.