Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57582
Title: Tùy niệm như lai
Authors: Trịnh, Văn Hiến
Keywords: Tùy Niệm
Issue Date: 2006
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thánh đệ tử tùy niệm như lai là Tâm không bị tham, sân, si,… chi phối
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2006 ;4tr. ; TNS10792
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57582
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10792.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.