Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57586
Title: Vài nét về phật giáo ở Lào
Authors: Ngô Thế Thinh
Keywords: Phật giáo;Lào
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật giáo ở Lào, Thát Luông và một số chùa tại Viên Chăn
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 1 tr. ; TNS10937
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57586
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10937.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.