Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57589
Title: Kiểm chứng và ước lượng giả thuyết tương đồng lãi suất ở Việt Nam
Authors: Đặng, Ngọc Tú
Keywords: Kiểm chứng;Ước lượng;Giả thuyết;Lãi suất;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 3
Abstract: Giả thuyết tương đồng lãi suất vẫn được xem là "hòn đá tảng" của môn tài chính quốc tế; nó đã được nhiều nhà kinh tế nước ngoài quan tâm nghiên cứu từ nhiều năm nay. Tuy nhiên các nghiên cứu thực nghiệm của họ chủ yếu lấy đối tượng là các nước phát triển có cơ chế thị trường đã hoàn thiện nên nhiều kết quả nghiên cứu của họ chưa chắc đã áp dụng được cho các nước đang phát triển...
Description: tr. 16-22
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57589
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3907-1-7203-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.