Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57590
Title: Đạo phật truyền sang phương tây như thế nào
Authors: Huyền Cương
Keywords: Đạo phật;Phương tây
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Đạo phật truyền sang phương tây nhờ Suzuki
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 3tr. ; TNS10938
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57590
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10938.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.