Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57594
Title: Chùa Giác Lâm tổ đình của phái lâm tế dòng đạo bổn ngươn ở Nam Bộ
Authors: Hồ Ngọc Liên
Keywords: Chùa Giác Lâm;Nam bộ
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Chùa giác lâm tổ đình của phái lâm tế dòng đạo bổn ngươn ở nam bộ
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 2 tr. ; TNS10939
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57594
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10939.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.