Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57603
Title: Nghiên cứu xây dựng công cụ đo kiểm và đánh giá chất lượng mạng di động 4G (LTE). Luận văn ThS. Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
Authors: Trần, Hoàng Diệu
Keywords: Dịch vụ di động 4G;Đánh giá chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: H. Trường Đại học Công nghệ
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57603
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008137.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.