Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57611
Title: Hiểu biết và nguyện vọng của sinh viên, học sinh chuyên nghiệp về giới tính và giáo dục giới tính
Other Titles: Knowledges and aspiration of students and professional pupils about sex and sex education
Authors: Phan, Bích Ngọc
Keywords: Giáo dục giới tính;Sinh viên;Học sinh
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 1
Abstract: Giáo dục giới tính là một bộ phận quan trọng của phức hợp các vấn đề giáo dục con người phát triển toàn diện. Giáo dục giới tính nhằm bồi dưỡng cho thế hệ trẻ những hiểu biết cần thiết về giới tính. Do đó việc đưa giáo dục giới tính vào các trường đại học và cao đẳng là một đòi hỏi khách quan nhằm đáp ứng hiểu biết và nguyện vọng của sinh viên về lĩnh vực này.
Description: tr. 57-60
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57611
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.1.8.pdf
  • Description : 
  • Size : 124 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.