Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57614
Title: Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật Hình sự cơ bản của Tòa án
Authors: Chu, Thị Trang Vân
Keywords: Định tội;Quyết định hình phạt;Hoạt động áp dụng;Pháp luật Hình sự;Tòa án
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 3
Abstract: Áp dụng pháp luật (ADPL) là một hình thức thực hiện pháp luật đặc biệt, là một hoạt động, một quá trình cá biệt hóa những quy phạm pháp luật vào những trường hợp cụ thể đối với những chủ thể pháp luật cụ thể, mang tính tổ chức - quyền lực do Nhà nước thông qua những thiết chế của nó thực hiện...
Description: tr. 60-67
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57614
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3911-1-7211-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.