Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57622
Title: Tiếng vọng thời gian
Authors: Giang Ngọc Thanh
Keywords: Thời gian;Phật giáo
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thời gian không gian cứ tan loãng vào vũ trụ, chày kinh tiếng mõ , giáo lý phật giáo , chân lý ấy luôn ôm ấp một niềm tin
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 2 tr. ; TNS10947
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57622
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10947.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.