Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57626
Title: Luật so sánh và việc dạy luật so sánh ở Việt Nam: Từ một quan điểm tới một quan điểm về một số vấn đề cơ bản
Authors: Ngô, Huy Cương
Keywords: Luật so sánh;Dạy luật so sánh;Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 2
Abstract: Cũng như các nước khác trên thế giới, vào khoảng non nửa thế kỉ trước, luật so sánh hiện nay ở Việt Nam đang gây hứng thú rất mạnh cho các luật gia Việt Nam, mà có người còn nhận xét rằng, sức mạnh của sự phấn khích đó không thua kém gì sự phấn khích được gây ra bởi nhà nước pháp quyền
Description: tr. 33-42
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57626
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3900-1-7189-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.