Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57627
Title: Vai trò của giáo viên với kết quả lĩnh vực Toán học của học sinh Việt Nam trong PISA 2012. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 20
Authors: Nguyễn, Hữu Hòa
Keywords: Kết quả học tập;Đánh giá chất lượng;Toán học;Dạy và học
Issue Date: 2016
Publisher: H. Viện Đảm Chất lượng giáo dục
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57627
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002606.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.