Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57642
Title: Khổ vui trên cõi đời này
Authors: Linh Chi
Keywords: Khổ;Vui;Phật pháp
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Theo Trần Thái Tông con người ta sở dĩ đau khổ là vì chạy theo 6 căn hướng ra ngoại cảnh, chạy theo dục lạc vật chất, phạm các tội ác nên phải chìm đắm trong luân hồi
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 1 tr. ; TNS10949
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57642
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10949.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.