Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57647
Title: Lịch sử phật giáo việt nam qua một số tác phẩm tiêu biểu
Authors: PTS.Nguyễn Thị Quế
Keywords: Lịch sử;Phật giáo;Việt Nam;Tác phẩm
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tư liệu quý về Phật giáo Việt nam được thể hiện qua nhiều tác phẩm
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 4 tr. ; TNS10950
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57647
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10950.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.