Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57650
Title: Vài mẩu giai thoại về câu đối
Authors: Văn Tuế
Keywords: Câu đối;Giai thoại
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Câu đối viết bằng chữ Hán, nhưng khi đọc lên ta có cảm giác là đánh vần quốc ngữ
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 2 tr. ; TNS10951
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57650
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10951.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.