Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57652
Title: Từ viên quang tự đến chùa nghĩa xá
Authors: Hồ Đức Thọ
Keywords: Viên quang tự;Chùa nghĩa xá
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Chùa Viên Quang ngôi chùa cổ nổi tiếng ở châu thổ sông hồng. Chùa nghĩa xá có nguồn gốc từ Viên Quang
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 2 tr. ; TNS10952
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57652
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10952.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.