Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57656
Title: Vài suy nghĩ về học hỏi nghiên cứu kinh điển đạo phật
Authors: Thích Gia Quang
Keywords: Nghiên cứu;Đạo phật;Suy nghĩ
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Việc học hỏi nghiên cứu kinh điển đạo phật ngày nay được rất nhiều người trong các giới quan tâm
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 2 tr. ; TNS10953
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57656
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10953.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.