Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57663
Title: Vai trò của kiến thức đầu vào trong phát triển năng lực giao tiếp ngoại ngữ
Other Titles: The role ofinput knowledge in the developing offoreign language communicative competence
Authors: Đỗ, Bá Quý
Keywords: Kiến thức đầu vào;Năng lực giao tiếp;Chương trình đào tạo
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 3
Abstract: Bài viết nhằm hai mục đích: 1) Điểm lại một số quan điểm phổ biến về năng lực giao tiếp, về kiến thức đầu vào và vai trò của kiến thức đầu vào trong phát triển năng lực giao tiếp; và 2) Đề nghị một số điều chỉnh về cơ cấu chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng cung cấp đủ khối lượng kiến thức đầu vào gồm ba khối kiến thức thành tố: 1) khối kiến thức chung, 2) khối kiến thức ngôn ngữ, và 3) khối kiến thức nghiệp vụ trên cơ sở mô hình năng lực giao tiếp mới được đề xuất gồm 3 thành tố: năng lực tri thức ngôn ngữ, năng lực tri thức thế giới và năng lực chiến lược. Tổ hợp kiến thức của ba khối kiến thức này là yếu tố nền tảng quyết định sự thành công của quá trình tạo dựng và phát triển năng lực giao tiếp cho mọi đối tượng người học ngoại ngữ.
Description: tr. 140-145
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57663
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.3.2.pdf
  • Description : 
  • Size : 229.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.