Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57665
Title: Phật giáo đáp ứng tâm lý tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân
Authors: Vũ Minh Tuyên
Keywords: Phật giáo;Tôn giáo;Tín ngưỡng;Nhân dân
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bất cứ một tôn giáo tín ngưỡng hay một học thuyết chính trị xã hội nào cũng không thể có cơ sở tồn tại nếu không đáp ứng được nhu cầu về mặt tâm lý của xã hội
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 3 tr. ; TNS10955
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57665
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10955.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.