Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57669
Title: Thái tử Shotoku và sự hoằng dương phật pháp
Authors: Đỗ Công Định
Keywords: Thái tử Shotoku;Hoằng Dương;Phật pháp
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tại xứ Phù Tang, thái tử nước mặt trời mọc Shotoku cũng đã có những đóng góp rất to lớn đối với sự phát triển của Phật giáo tạo quốc đảo trên Thái Bình Dương
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 3 tr. ; TNS10957
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57669
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10957.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.