Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57677
Title: Pháp luật về bảo đảm xã hội ở Việt Nam - một số vấn đề lịch sử và hiện tại
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Keywords: Bảo đảm xã hội;Việt Nam;Lịch sử và hiện tại
Issue Date: 2002
Publisher: Pháp luật về bảo đảm xã hội ở Việt Nam - một số vấn đề lịch sử và hiện tại
Series/Report no.: Tập 18;Số 4
Abstract: Trong hệ thống các chính sách xã hội, chính sách bảo đảm xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là một trong những lĩnh vực điều chỉnh pháp luật mang nhiều dấu ấn lịch sử, truyền thống đạo lý dân tộc Việt Nam và hiện tại đang là vấn đề bức xúc, thu hút sự quan tâm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
Description: tr. 1-9
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57677
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3347-1-5970-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 362.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.