Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57678
Title: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại (Ngữ văn 9). Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Ngữ văn): 60 14 01 14
Authors: Trần, Thị Ngọc Lam
Keywords: Văn học Việt Nam;Truyện ngắn;Kỹ năng sống;Ngữ văn
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57678
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002619.pdf
  • Description : 
  • Size : 403.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.