Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57680
Title: Những thách thức đối với Việt Nam tong việc thực thi các cam kết về đầu tư trong hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kì
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Keywords: Việt Nam;Thực thi cam kết;Đầu tư;Hiệp định thương mại;Việt Nam - Hoa Kỳ
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 4
Abstract: Một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam trong tiến trình thực thi các hiệp định thương mại song phương với nước ngoài là sự khác biệt giữa hệ thống chính sách kinh tế, hệ thống pháp luật của Việt Nam với pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài.
Description: tr. 10-19
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57680
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3348-1-5972-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 429.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.