Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57681
Title: Rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh Trung học cơ sở trong dạy toán giải bài toán bằng cách lập phương trình. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán học)
Authors: Đỗ, Thị Kim Hoa
Keywords: Lập phương trình;Dạy và học;Toán học
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57681
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LUAN VAN.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.