Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57682
Title: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học nguyên hàm – tích phân và ứng dụng lớp 12 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán học)
Authors: Trần, Thị Huyền
Keywords: Dạy và học;Tích phân;Phương pháp dạy học tích cực
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57682
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002622.pdf
  • Description : 
  • Size : 455.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.