Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57683
Title: Tổ chức dạy học Vật lí bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ (chủ đề Sản xuất và sử dụng tiết kiệm điện năng). Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Vật lý)
Authors: Phạm, Thị Hải Yến
Keywords: Dạy và học;Vật lý;Điện năng;Sản xuất
Issue Date: 2016
Publisher: H. Trường Đại học Giáo dục
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57683
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002623.pdf
  • Description : 
  • Size : 466.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.