Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57687
Title: Một số vấn đề về giai đoạn phạm tội chưa đạt
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Vấn đề phạm tội;Giai đoạn phạm tội;Phạm tội chưa đạt
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 4
Abstract: Qua quá trình phạm tội cố ý (iter criminis) có thể phân chia thành những giai đoạn khác nhau như: hình thành ý định phạm tội, biểu lộ ý định phạm tội, phạm tội chưa đạt, tội phạm đã hoàn thành...
Description: tr. 39-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57687
ISSN: 2588-1167.
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3351-1-5978-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 387.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.