Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57688
Title: Bàn về dịch vụ hành chính công
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Dịch vụ;Hành chính
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 4
Abstract: Dịch vụ hành chính công là một vấn đề rất mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UB ngày 6/9/2001 về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công tại 4 đơn vị: Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Tư pháp, UBND quận Tây Hồ, UBND huyện Từ Liên...
Description: tr. 48-54
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57688
ISSN: 2588-1167
Language: other
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3352-1-5980-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 266.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.