Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57692
Title: Lịch sử xây dựng chùa Bổ Đà: Diễn ca Nguyên Hồng
Authors: Ngô, Thế Hinh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Bổ Đà;Văn nghệ Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Ngô, T. H. (1998). Lịch sử xây dựng chùa Bổ Đà: Diễn ca Nguyên Hồng. Tạp chí nghiên cứu Phật học, Số 2/1998, 36-37.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu Phật học
Abstract: Bài viết giới thiệu về quá trình lịch sử xây dựng chùa Bổ Đà qua các đời sư tổ... bằng thơ Nguyên Hồng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57692
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10111.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.