Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57693
Title: Thơ Thiền - Những nẻo đường tu chứng và giải thoát (Tìm hiểu qua Thiền uyển tập anh)
Authors: Nguyễn, Hữu Sơn
Keywords: Toán học;Phật giáo;Văn chương Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Giới thiệu tác phẩm thơ "Thiền uyển tập anh" của các thiền sư - thi sĩ, qua đó tiến hành nghiên cứu các vấn đề về tu chứng và giải thoát trong đạo Phật ..
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 7 tr. ; TNS10112
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57693
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10112.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.