Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57694
Title: Thấp thoáng bóng Thiền trong thơ Liễu - Tôn - Nguyên
Authors: Pháp Vương Tử
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Thiền;Văn chương
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu đôi nét về một "thi Phật", đó là nhà thơ Liễu Tôn Nguyên cùng bài thơ "Giang tuyết" của ông
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 2 tr. ; TNS10113
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57694
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10113.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.