Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57696
Title: Một tấm bia chùa thời Mạc nói về tượng Phật thời Trần
Authors: Tống, Trung Tín
Keywords: Toán học;Phật giáo;Tượng Phật
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về một tấm văn bia chùa thời Mạc nói về tượng Phật thời Trần...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 1 tr. ; TNS10115
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57696
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10115.pdf
  • Description : 
  • Size : 957.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.