Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57697
Title: Chùa Bảo An - công trình tín ngưỡng đặc sắc ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Authors: Nguyễn, Văn Phong
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết tiến hành khảo cứu ngôi chùa Bảo An - một công trình tín ngưỡng đặc sắc ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 1 tr. ; TNS10116
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57697
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10116.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.