Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57698
Title: Tháp Báo Nghiêm ở chủa Ninh Phúc
Authors: Ngô, Văn Doanh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tháp Báo Nghiêm;Chủa Ninh Phúc
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết nghiên cứu về ngôi tháp đá Báo Nghiêm ở chùa Ninh Phúc - một công trình kiến trúc cổ danh tiếng của Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 3 tr. ; TNS10117
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57698
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10117.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.