Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57699
Title: Tìm hiểu các Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử văn hóa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Vũ, Thuật
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Pháp luật;Di tích lịch sử văn hóa
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết tìm hiểu các Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử văn hóa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 2 tr. ; TNS10118
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57699
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10118.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.