Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57700
Title: Tìm lại cội nguồn danh thắng đền Sóc góp phần làm rõ ý nghĩa những dự án hôm nay
Authors: Huyền Cương
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Danh lam thắng cảnh
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết tiến hành nghiên cứu về lịch sử hình thành và kiến trúc của danh thắng đền Sóc (Sóc Sơn)...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 3 tr. ; TNS10119
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57700
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10119.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.