Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57701
Title: Vấn đề tích lũy của cải
Authors: Đỗ, Thị Bình
Nguyễn, Văn Thọ
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Sự toại nguyện -- Sự bám giữ tiền bạc -- Sự đánh đồng thiếu chính xác
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 3 tr. ; TNS10120
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57701
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10120.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.