Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57702
Title: Gia đình Vua Lê Huyền Tông với chùa Quang Ân
Authors: Đỗ, Thỉnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Quang Ân
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về quá trình gia đình Vua Lê Huyền Tông đã công đức xây dựng chùa Quang Ân (làng Tân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) vào giữa thế kỷ 17...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 1 tr. ; TNS10122
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57702
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10122.pdf
  • Description : 
  • Size : 995.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.