Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57705
Title: Nghệ thuật tạo tượng(tiếp theo và hết)
Authors: Chu Quang Trứ
Trần Bá Việt
Nguyễn Tiến Bình
Keywords: Tượng;Nghệ thuật
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Ngoài Sơn thếp tượng truyền thống còn có dát vàng thủ công
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 4 tr. ; TNS10961
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57705
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10961.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.