Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57707
Title: Vì sao vua Đường Võ Tông lại tuyên chiến với đạo Phật
Authors: Vũ, Phong Tạo
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết luận giải một số lý do vì sao mà vua Đường Võ Tông lại tuyên chiến với đạo Phật một cách ác liệt...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 2 tr. ; TNS10121
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57707
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10121.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.