Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57708
Title: Minh Quang chế linh dược
Authors: Bùi Văn Cường
Keywords: Minh Quang;Chế linh dược
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Trở về cuộc sống tu hành Minh Quang lấy đặc hiệu là Đàm Quang, quản đổi bổ phật pháp một gánh kệ kinh
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 2 tr. ; TNS10963
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57708
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10963.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.