Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57710
Title: Góp phần nghiên cứu phương pháp luận triết học của Hồ Chí Minh
Authors: Lại Quốc Khánh
Keywords: phương pháp luận triết học;Hổ Chí Minh
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 89-98;
Abstract: Bài viết góp phần làm rõ phương pháp luận trieeys học của Hồ Chí Minh thông qua nghiên cứu ba quan điểm biện chứng của HCM là: quan điểm thiên biến vạn hóa, quan điểm tùy cơ ứng biến và quan điểm dĩ bất biến ứng vạn biến. Quan điểm thiên biến vạn hóa bao hồm hai nội dung chính: Khẳng định đặc tính của hiện thực là không ngừng vận động, biến đổi và yêu cầu nhận thức và hoạt động thực tiễn của chủ thẻ cần phải không ngừng biến đổi, uyển chuyển linh hoạt. Quan điểm tùy cơ ứng biến chỉ cho chủ thể thấy phải xuất phát từ việc nghiên cứu và nhận thức đúng về bản chất, quy luật biến hóa của dối tượng, lấy đó làm cơ sở để nhận thức và hành động một cách quyền biến. Quan điểm dĩ bất biến ứng vạn biến khẳng định bất biến và biến hóa là những đặc tính phổ quát của hiện thực khách quan, chủ thể hành động muốn đặt được hiệu quả trong bối cảnh và trước đối tượng luôn luôn biến đổi thì phải nhận thức và nắm chắc quy luật bất biến để kiên định lập trường, mục tiêu, lý tưởng của mình, có như vậy mới có thể ứng biến hiệu quả.
Description: tr. 89-98
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57710
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3397-1-6070-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.