Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57716
Title: Marketing - Hoạt động thiết yếu của các thư viện đại học Việt Nam
Authors: Bùi Thanh Thủy
Keywords: Marketing thư viện, hoạt động thiết yếu của thư viện
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 2 4 (2008) 119-123;
Abstract: Marketing được xem như là công cụ để nâng cao chất lượng của hoạt động thông tin thư viện. Các thư viện đại học Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin. Để giải quyết vấn đề này mỗi thư viện đại học một chương trình marketing cho riêng mình. Do vậy, bài viết này đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng một chương trình marketing, nghiên cứu thị trường(người dùng tin), phân loại người dùng tin, nhận biết được tiềm lực của bản thân, nhận diện được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nơi họ muốn sử dụng các dịch vụ đó, phát triển có hiệu quả các phương thức hoạt động và quảng bá hình ảnh thư viện.
Description: tr. 119-123
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57716
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3401-1-6078-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.